CLAUZE

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord ca urmitoarele date personale precum: CIF, CNP, Nume, Prenume, adresă, număr telefon, adresa de mail, să fie folosite pentru inregistrarea comenzii de vânzare și pentru facturare.

A se consulta ,,Prelucrarea datelor cu caracter personal’’ afisat in magazine sau www.euromobila.ro.

Prețuri

Prețurile sunt exprimate în lei, conform listei de prețuri existentă în magazin.

Taxa de transport

Taxa de transport se percepe standard si premium per livrare, per locatie, per client. Standard se aplica pana la locatie doar transport in Bucuresti si Ilfov iar premium include livrare, manipulare si montaj, doar in Bucuresti, Ilfov, Brasov, Craiova conform nomenclatorului Servicii de Transport afisat in magazinele Euromobila Retail si Distributie si pe situl Euromobila.ro

Comenzile a căror adresă de livrare se află în afara acestor zone se vor taxa în conformitate cu Nomenclatorul Servicii de Transport si Manipulare disponibil în orice magazin propriu EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L, precum și pe site-ul www.euromobila.ro.

Validarea comenzii și modalitatea de plată

Comanda se consideră validă la încasarea a minim 30% din valoarea mărfii solicitate (canapele, paturi, saltele) sau minim 50% din valoarea mobilierului (dulapuri, comode, noptiere, mese, scaune, living, dormitoare, holuri, etc.) și semnarea acestei comenzi. Comanda de tapițerie poate fi modificată în maxim 3 zile calendaristice de la data lansării ei (prin modificare înțelegându-se: modificare culoare, tip de stofa, ața, șnur). După scurgerea acestei perioade modificarea comenzii nu mai este posibilă, iar avansul urmează să fie reținut. Orice comandă lansată după scurgerea acestui interval de timp se va considera comandă nouă și va fi tratată ca atare, în condițiile plății unui nou avans, având un alt termen de livrare și sub rezerva semnării comenzii. Marfa rămâne în proprietatea EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L. până la livrarea acesteia. Dacă se dorește emiterea facturii fiscale pentru persoană juridică, este obligatoriu a se specifica acest aspect în momentul lansării comenzii, înaintea emiterii facturii de avans. Clienții persoane juridice/fizice pot achita contravaloarea facturii fiscale și prin ordin de plată; data platii fiind considerata data creditarii contului companiei.

In cazul comenzilor cu produse aflate in stocul EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L. acestea se considera valide in momentul achitarii lor integrale (data creditarii contului societatii). 

Termenul de livrare

Termenul de livrare se stabilește în funcție de mai mulți factori: data achitării mărfii, disponibilitatea cumpărătorului de a recepționa marfa, fluxul comenzilor aflate în lucru și livrarea altor comenzi. În funcție de condițiile de trafic, ora de livrare poate suferi ușoare modificări față de cea stabilită. Programul de livrare este: luni-vineri, între orele 9.00-17.00.

Modalitatea de livrare

Sosirea produselor comandate va fi anunțată cumpărătorului prin SMS. În termen de 2 zile lucrătoare de la înștiințarea prin SMS, cumpărătorul are obligația să achite integral contravaloarea produselor comandate, la unul din magazinele EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE din București, Brașov sau Craiova sau prin transfer bancar.

  • Transportul/ridicarea produselor se efectuează doar după ce comanda este achitată integral, în termen de 8 zile lucrătoare, de la încasarea restului de plată.
  • Dupa achitarea restului de plata, cumpărătorul va fi contactat de către Departamentul Logistic cu 24 h înainte de livrare în vederea confirmării acresteia. Ziua de livrare se stabilește atat in funcție de disponibilitatea cumpărătorului cât și în funcție de traseul echipelor de livrare.
  • Amânarea livrării fara costuri suplimentare se poate efectua in limita a 2 săptămâni calculate de la ultima zi din intervalul de livrare stabilit in momentul validării comenzii. 
  • Pentru produsele din stoc JILAVA și stoc magazine, livrarea/ridicarea se va face în termen de 7 zile lucrătoare de la achitarea integrală a produselor.
  • Livrarea si manipularea produselor se poate efectua doar în prezenta unei persoane cu varsta peste 18 ani. Persoana în prezența căreia se efectueaza livrarea și manipularea se va considera mandatarul cumpărătorului, revenindu-i obligația semnării procesului verbal de predare primire și/sau facturii fiscale. Cumpărătorul înțelege că acțiunile întreprinse de către mandatar vor fi interpretate ca și când ar fi fost direct întreprinse de către cumpărător. 

Daca clientul confirma livrarea si nu se afla la locatie, dar  doreste reprogramare la o alta data, atunci transportul si manipularea produselor se vor taxa în conformitate cu Nomenclatorul Servicii Transport si Manipulare. Livrarea se va reprograma/efectua după achitarea taxei de transport și manipulare, în functie de disponibilitatea echipelor de livrare.

EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L. nu își asumă răspunderea privind consecințele pe care le-ar avea manipularea/depozitarea produselor dacă nu există un spațiu de manevră (în zona ușilor, holurilor sau pe casa scărilor) și în spatii insalubre sau construcții neterminate ori fără elemente de siguranță (ex: lipsă mana curenta pe casa scării) iluminat sau fără sursă de încălzire. In cazul in care imobilul nu este finalizat, echipa de livrare este exonerata de obligația manipulării si montajului de mobilier (Canapele, fotolii si/sau paturi, mobilier corp), acest lucru fiind responsabilitatea clientului. 

Recepția mărfii

În funcție de modalitatea de livrare, cumpărătorul trebuie să recepționeze marfa după cum urmează:

  • la sediul magazinului EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L./depozit Jilava, dacă acesta își ridică produsele cu mijloace proprii. Cumpărătorul are obligația să anunte ridicarea marfii cu 24 ore in prealabil. În acest caz, cumparatorul are obligatia sa verifice produsele. După recepționarea marfii cumparatorul pierde garantia comerciala.
  • la sediul sau domiciliul cumpărătorului, dacă livrarea și montajul se realizează de către EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L.

Cumpărătorul are obligația să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ produsele, pe baza etichetării acestora, si sa completeze in procesul verbal eventualele neconformitati; orice reclamație ulterioară pentru acest motiv nefiind fondata.

Calitate și garanții

Produsele oferite respectă normele interne și internaționale de calitate conform certificatului de garanție primit la receptia produselor. Între modelele expuse în magazin și produsul achiziționat pot apărea mici diferențe de nuanță. Cotele de gabarit ale produselor pot diferi cu +/- 3 cm față de cotele prezentate în catalog și pe site. Dimensiunile produselor tapițate existente în catalog/pe site/etichetă de produs sunt datele de gabarit exterioare ale produselor. Dimensiunile paturilor existente în catalog/pe site/eticheta de produs sunt datele de gabarit ale somierei. Am fost informat de catre consilierul de vanzari legat de caracteristile produselor si inteleg ca sarcina verificarii dimensiunii tuturor cailor de accces in locatie (usa, culoare, scari, etc.) apartine clientului.

Important: Trebuie manifestata atenție sporita la utilizarea produselor extensibile sau cu sistem de deschidere (poziția extins-daca este cazul, sau cu insula/patul ridicata/ridicat), întrucât folosirea necorespunzătoare poate duce la provocarea de accidente.

Mecanismele de extensie: balamale, pistoane, elemente de cuplare, pot provoca accidente.

Trebuie manifestata atenție sporita la utilizarea de către copii. Produsele nu sunt destinate pentru joaca acestora.

Taxe 

Cumpărătorul acceptă posibilitatea întârzierii livrării datorită unor împrejurări excepționale. Societatea isi rezerva dreptul de a modifica unilateral termenul de livrare in functie de eventualele modificari ale termenelor primite de la producator.

După această perioadă orice întârziere la livrare obligă furnizorul la plata unor taxe calculate pentru lotul de marfă nelivrat astfel: 1% pe lună pentru  prima lună de întârziere și de 2% pe lună pentru lunile următoare de întârziere (calculate la valoarea mărfii). Taxele vor începe să fie calculate după scurgerea perioadei de gratie menționate mai sus.

Eventualele întârzieri la livrarea mărfii, nu dau dreptul cumpărătorului să renunțe la comandă decât după 3 luni de la expirarea termenului de livrare.

În cazul în care marfa este executată și gata de livrare, iar cumpărătorul dorește amânarea livrării din diverse motive, livrarea poate fi amânata maxim 2 săptămâni (perioada de gratie) de la termenul stabilit inițial. Cumpărătorul are obligația să anunțe amânări sau modificări la termenul de livrare în momentul achitării restului de plata sau în momentul recepționării SMS-ului de primire în gestiune a produselor in depozitul EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L.. În situația în care cumpărătorul depășește perioada de grație, EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L. este îndreptățită să perceapă taxa de 1% din valoarea marfii, dar nu mai putin de 150 Lei, reprezentând contravaloare depozitare pentru prima luna calendaristica (de la expirarea perioadei de gratie), si 150 Lei + 2% din valoarea mărfii pentru a 2-a luna calendaristica. După scurgerea acestei perioade, EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L. va considera comanda anulată, fiind îndreptățită să rețină avansul aferent acesteia si sa pună produsul spre vânzare, fara alte formalitati si fara interventia instantelor competente.

După trecerea celor 2 luni si jumătate, EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L. nu va mai răspunde de gestiunea mărfii nelivrate/neridicate de către client. Livrarea se va efectua după achitarea taxei de depozitare.

In situatia in care cumparatorul depune o reclamatie, din orice motiv, acesta va transporta prin mijloace proprii produsele reclamate la depozitul Jilava pentru a fi evaluate.

In cazul in care cumparatorul nu are posibilitatea sau nu este dispus sa transporte produsele prin mijloace proprii Euromobila Retail si Distributie va trimite un agent constatator la adresa cumparatorului pentru a evalua reclamatia.

Taxa pentru constatare este de 150 lei in Bucuresti si jud. Ilfov 20 km calculati de la km 0 si 350 lei in Brasov, Craiova. Daca agentul constatator raporteaza ca reclamatia este intemeiata Euromobila Retail si Distributie va suporta costul transportului produselor reclamate. Criteriile ce determina daca o reclamatie este fondata sau nu se regasesc in certificatul de garantie inmanat cumparatorului in momentul in care s-a efectuat livrarea produselor.

În cazul în care cumpărătorul renunță, parțial sau total, la comandă, EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE  S.R.L. are dreptul să rețină avansul aferent cu titlu de despăgubire pentru cheltuielile efectuate în vederea achiziționării mărfurilor care rămân astfel, temporar, fără desfacere. 

Totodată, în cazul în care cumpărătorul refuză, parțial sau total, produsele comandate, EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE  S.R.L. isi rezerva dreptul sa solicite si sa incaseze taxa retur 400 lei cât și taxa pentru relivrare (conform Nomenclatorului de Servicii Transport si Manipulare) si comisioanele bancare aferente tranzactiei/tranzactiilor.

Atenție! Marfa vânduta si livrata nu se schimba/înlocuiește in mod nejustificat. Produsele de mobilier corp care au fost asamblate si montate nu mai pot fi returnate.

Forța majoră

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie integral sau parțial livrarea mărfii comandate, EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE S.R.L. va fi exonerată de obligațiile sale, dar numai în măsura și exclusiv pentru perioada în care forța majoră se aplică.

Litigii

Orice eventuale neînțelegeri care apar între părți cu privire la executarea sau interpretarea comenzii care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente ale Judecatoriei Giurgiu, conform legislației în vigoare.